Quý khách có thể chọn một trong các hình thức thanh toán:

1, Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

2, Thanh toán bằng Chuyển khoản ATM theo thông tin người nhận:
Chủ Tài khoản: Đặng Thế Duy

Số Tài khoản: 190 320 325 99990
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Đông Đô

3, Thanh toán bằng Chuyển khoản qua Ngân hàng theo thông tin người nhận:
Người hưởng thụ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẶNG KIM
Số Tài Khoản: 190 320 321 86866
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Đông Đô

Lên đầu trang